mandag 7. desember 2009

Tenke seg om en gang eller toDet er desember, helg og de fleste båter er nå på land. Mørket senker seg tidlig og det blusser opp konflikter i trollingmiljøet og sportsfiskemiljøet forøvrig.
Siden dette primært er en trollingblogg vil jeg prøve å se litt på konflikten med objektive øyne.
Saken det nå diskuteres høylytt om er at en troller med flere hundre timer valgte å ta med seg en ørret hjem til røyking som enkelte mener var i for dårlig kondisjon, og dermed burde vært satt tilbake. Fisken veide 4,55kg og var 78cm lang, det er derfor ingen tvil om at det ikke var TOPP kondisjon. Før en slenger ut at DU burde satt tilbake den fisken kan en jo sjekke litt fakta. En bør kjenne litt til fisk og temperatur. Det var seks kuldegrader når fisken ble tatt, den ble fotografert og den var kroket på en slik måte at en som hadde satt den fisken tilbake burde hatt en vond smak i munnen, da denne fisken aldri ville overlevd lenge. Det er dessverre sånn at noen ganger må en slå ihjæl fisk en egentlig ikke primært ønsker å ta med seg. Dette fordi en som sportsfisker faktisk har et ansvar å ikke utsette fisken for unødig lidelse. Det å sette en stygt skadet fisk tilbake vil derfor være et hån mot sportsfiske som sport, og det vil gi ytterligere vann på mølla til de som mener fiske med krok burde forbys. Ja det finnes de som mener sportsfiske er dyreplageri.
Videre vil fisk når det er kaldt påføres skade om den tas opp i båten, fisk er vekselvarm og det kan fort forekomme en alvorlig forfrysning, videre kan den få skadet øynene sine, da disse er ømfintlige for kulde.
Jeg er ingen superekspert på behandling av fisk i mange kuldegrader, men jeg har fått med meg såpass som at skal en sette tilbake fisk når det er mange blå, bør ikke denne fisken ut av vannet, den bør avkrokes I sitt rette element.
Det brukes argumenter mot denne fiskeren som om at utgytt fisk bør settes tilbake, så stor fisk bør få leve pga mangelen på storfisk i fjorden osv osv.
For det første, fisken var IKKE en villfisk, den var finneklypt og det har litt betydning, noe de som leser min blogg har sett forklaringen på før. Fisken hadde en K faktor på 0,96 hvilket tilsier at det under optimale forhold burde settes tilbake, men denne fisken var kroket på en slik måte at det etisk sett hadde vært feil å sette den tilbake i Mjøsa.
-Ørretbestanden i Mjøsa er IKKE truet.
-Finneklypt fisk brukes IKKE til kultiveringsformål.
-Fiskereglene er IKKE brutt

Dette er 3 faktorer en må ta med seg før en lager en kampanje mot enkelte fiskeres avgjørelser om å ta med seg noe fisk hjem, det må aldri bli slik at en skal ses stygt på om en tar med en fisk eller 15 hjem i løpet av en sesong. Vil jeg ha med meg en ørret på 50cm hjem til katta er dette noe JEG og bare jeg kan avgjøre, og dette skal jeg kunne gjøre uten å bli sett på som en trussel mot noe som helst, jeg har nemlig holdt meg innenfor det aktuelle regelverket som regulerer fiske på Mjøsa, dermed er det mitt valg og mitt valg alene om jeg vil ha med denne fisken hjem.


Det er også enkelte som fører en forholdsvis høy fane med tanke på utsetting av fisk, hvorfor setter ikke da folk tilbake fisk når det er konkurranser? Er det plutselig mindre "farlig" for ørretstammen når det er profitt og sponsorjakt inne i bilde? Er det slik at verdien på evt premier og avtaler gjør det legetimt å ta med fisk inn i motsetning til under en vanlig fisketur i begynnelsen av desember? Nå skal ikke jeg beskyldes for å være den som løper mest i kirken en søndag, men noe har jeg fått med meg fra kristendomsundervisningen på skolen, ja det het kristendomsundervisning da. "Jesus sier at den som selv aldri har syndet, kan kaste den første steinen"

Når det gjelder Hunderørreten som STORØRRET stamme er nok denne i en vanskeligere situasjon i 2009 en den var i 1934 og hvorfor er noe alle kan tenke seg til, nemlig vannføringen i Lågen i perioden fisken går på vandring, gyter, oppholder seg i elva. En for lav vannføring fører nemlig til at færre fisk går på elva, det blir en massiv overgraving, og en fisketrapp som ikke fungerer optimalt er med på å gjøre bestanden av fisk vel tett nedenfor trappa. Dette er faktisk en fare mot storørret stammen. Det at noen av oss velger å ta med seg en svær fisk hjem, spesielt når dette er en settefisk utfører ingen fare. Settefisk brukes ikke til kultivering, og det må være slik at noe fisk må en få ta med seg hjem.

En annen ting jeg tenker på er at de som nå fører denne diskusjonen heftigst på nettet IKKE var tilstede på den eneste konkurransen på Mjøsa hvor villfisk over 70cm er fredet. Grublet litt på hvorfor, men kan det være at det er lettere å sitte på nett og "rakke" ned på andre en selv å bidra med noe. Når en person får en fisk og tar med denne hjem er dette han eller hennes fulle rett såfremt en har holdt seg innenfor det gjeldende regelverket, og det er nok lettere å påvirke noens holdninger, eller mangel på sådanne hvis en selv går foran med et godt eksempel og dokumenterer at en selv setter ut fisk. Det er ikke noen vits i allefall ikke ovenfor meg å da legge ut videoer på youtube hvor en først viser frem fisk, for så å miste denne i dørken, tar noen nye bilder og så setter den ut, jeg reagerer da på MÅTEN fisken blir behandlet på. Fisk som skal settes ut igjen skal behandles på en pen og skånsom måte, for dermed å ha best mulig forutsetninger til å overleve. Et veienett, en avkrokningsmatte, en våt klut over øyer og skånsom behandling. Fisker du i 15 minus setter du ikke fisken ut igjen om du bruker 2 min på å ta bilder.

Har noen tenkt på at "krangling" sportsfiskere mellom kanskje fører til at når det kommer nye forskrifter er disse helt anderledes en hva vi faktisk ønsker oss? Kanskje kommer det regler som er så kraftige at mye av fiske vårt blir ødelagt...
I stedet for å kakke på hverandre bør en heller kjøre en felles front mot det som er den virkelige fare mot storørreten og det er selskapet OPPLANDSKRAFT og deres manglende vilje til å la det være nok vann i elva til at fisken faktisk har en reell sjanse til å få gytt.

Slik diskusjonene nå går frykter jeg at folk vil kvie seg for å sende inn bilder av fisk, mindre blogging og kanskje også at det blir satt ut fisk som er såpass skadet at den ikke vil greie seg. Får du 100 ørreter per år, og setter 75 av disse skånsomt ut igjen, gjør det ingenting at en velger å beholde 25 stk selv, tar en meg seg rått og røti stiller jeg også litt tvil vedrørende holdninger, men er fisken fanget i henhold til retningslinjene har ikke vedkommende gjort noe galt og behøver dermed ikke å halshugges.

Diskusjonen vedrørende utsetting av fisk må gjerne forekomme, men jeg synes det skal diskuteres sak og ikke person, det må heller ikke bli slik at folk kan føle seg dårlige om de tar med seg en fisk i land til mat, eller utstoppelse. Vi som bedriver sportsfiske er nemlig alle enige om å ta den største fisken er det som driver en, derfor bør en også tenke seg om noen ganger før en går til angrep på andre. Neste gang er det kanskje du som gjør noe andre reagerer på...

Selv har jeg vært i utlandet og undersøkt litt vedrørende Østersjøfiske neste vår, og tar nok en tur ned igjen før jul, kanskje blir det en fisketur med julelaks på meg også er den over 60 cm tar jeg den nok med hjem ;) Bilde er fra Swedbank Stadion, hjemmebanen til Malmö, og jeg som er Bajen gutt, men måtte se litt fotball og.
Litt pryler ble det og på meg og jeg ble invitert i en bursdag, så denne helgen var faktisk RIKTIG så bra... Mycke nöjd som dem ville sagt i Skåne

Ingen kommentarer: