tirsdag 31. mars 2009

Fredning av villfisk over 70cm


Det var rådene fra forskerne, og Lillehammer SF, Nes og Helgøya JFF følger dette på sine konkurranser, og flere storfiskere je har snakket med vil også gjøre dette for sitt eget fiske, men...
hva er vitsen med at vi gjør dette om ikke Opplandskraft sørger for at det er vann i elva så fisken faktisk får gytt?
Vi får se utover sesongen om det skjer noe med vannføringen i Lågen, det siste jeg har hørt er at de har klusset noe med luker der oppe på Hunderfossen så all naturlig gyting i høst er ødelagt. Det har gått store isblokker nedover elva fra hunderfossen og regelrett rasert gytestrekke. Veldig bra av Opplandskraft om dette stemmer.
Uansett så blir det 70cm fredning av villfisken i år, så får en se om dette har noen hensikt, eller om vannkongene fortsatt niholder på hver jævla dråpe med lågenvann.

Ikke noe rart det er over 50% av gytefisken som er settefisk når en ser hva de stakkarene som gyter der oppe må stri med, og den rogna som blir gravet ned og overlever utallige overgravinger, regelrett blir voldtatt av påståtte tekniske feil fra regulantens side utover vinteren. Det har visst ikke skjedd bare en gang etter hva mine kilder kan fortelle. Hurra for opplandskraft og deres eiere Eidsiva Energi. En virkelig "grønn" profil må jeg si.

fredag 27. mars 2009

Hunderørreten ødelegges!!!

cocozza
Har i dag vært på seminar om Hunderørreten og konkusjonen er entydig fra alle, Hunderørreten er truet og ødelegges, det skal dog legges til grunn at Opplandskraft, heretter omtalt som Eidsiva er uenige.
Nå er ikke jeg noen biolog eller forsker, ikke jobber jeg med dette til daglig heller, men jeg er i stand til å lese og ørene mine fungerer på tross av at lærere og foreldre har hevdet det motsatte.
Det som gjør hunderørreten så spesiel er dens evne til å blir stor... fryktelig stor. Den kan faktisk nå vekter opp mot 25kg.
Eidsiva sier at denne ørretstammen ikke er truet da det i dag går like mye smolt ut av Lågen som det gjorde før kraftutbyggingen tok til, og dette er også forskere enig i. Så i kvantitet er ikke hunderørreten truet, MEN... På begynnelsen av 60 tallet var en førstegangsgyter i Lågen i snitt 63cm lang med en god del innslag av både større og mindre førstegangsgytere. Nå ca 50 år senere viser det seg at den gjennomsnittelige førstegangsgyteren er 51cm lang, med mindre innslag av større og mindre førstegangsgytere. Den genetiske utviklingen for hunderørreten peker altså nedover så det griner. Og en kan stille seg spørsmålet"Er det bra at førstegangsgyterne er SÅ like genetisk, er det ikke en fordel med forskjeller i både størrelse og genetikk?" Å hevde at den ikke er truet er rett å slett løgn når den ser litt nøyere på hunderørret stammen. Om du reiser til Bornholm eller Vänern har de fleste hørt nyss om den store ørreten som lever i Mjøsa og gyter i Lågen. Hvorfor har de ikke hørt om ørreten fra Røssvannet f.eks? Kan det være for at denne ikke når samme størrelse som Hunderørreten har gjort? Det foregår helt klart en seleksjon og fisken tilpasser seg det miljøet den lever i, sånn som situasjonen er nå er det ingen fordel å være så stor lenger.

De siste 40 årene har hunderørreten nedenfor første naturlige hinder Hunderfossen nå mistet 95% av gyteområdene sine. 95%!!! Det sier seg selv at det blir en GOD del overgraving av gytegroper. Et par graver groper og legger egg... så kommer neste par og graver, tredje par , fjerde par osv...
Forskerne påpeker også at det er en unaturlig stor del av fisken som vandrer tilbake for å gyte er settefisk, 50% eller mere. Det er med andre ord en liten del av naturlig produksjon av fisk i Gudbrandsdalslågen kontra andre ørretførende elver i distriktet. I Brumundda er tallene 20-30% settefisk.
Forskerne kom med forslag til tiltak for å styrke den naturlige produksjonen i elva, øke gyteområdene og dermed forhindre den overggravingen som i dag foregår på gytestrekket de kom også med forslag for at gytefisk lettere kan slippe seg ned Mjøsa etter endt gyting og for å øke overlevelsen for rogna vinterstid. Stikkordet alle kom med var mere vann, selv Eidsiva var enig i dette.
For å følge forskernes råd ville Eidsiva fått et inntektstap på "hele" 4,3 millioner kroner årlig og dette vil jo ikke en bedrift som Eidsiva må vite, skulle tro en her snakket med en mellomstor bedrift og ikke milliardbedriften Eidsiva. Sitat fra deres egen hjemmeside"Konsernets driftsinntekter per 3. kvartal 2008 var 2 498 millioner kroner. Dette er en økning på 704 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor"
Dette gjaldt altså 1 av 4 kvartaler i året... Vil de merke en reduksjon på 4,3 millioner andre plasser en på et resultatark i begynnelsen av neste år samt på bonusutbetalinger av fra før dårlig betalte sjefer?
Hva er det forskerne enstemmig sier da for å øke den naturlige produksjonen av ørret i Lågen, hva er det de sier for at gyteområdene nedenfor demning skal økes, samt fungere over vinteren, hva sier de for at gyteferdig fisk fortere skal slippe seg ned igjen til Mjøsa, hva sier de for at smolten skal slippe seg ned på gunstigst mulig tidspunkt? Jo de sier MERE vann i elva.
Minstevannføringen i Lågen er 1,8m3/s. Forskerne sier at 5m3/s i vintervannføring er tilstrekkelig. De sier også at det i gytetiden bør være en vannføring på 10-20m3/s, Eidsiva kan gå med på 10m3/s i denne perioden (5.10-5.11). Forskerne sier at isluka bør være åpen hele året og det må slippes mere vann gjennom denne slik at flere fisk slipper seg ned etter endt gyting og ikke overvintrer i så stor grad i elva som i dag.
Det som kom frem på Seminaret er i allefall entydig og vil vi at det skal produseres så mye kraft på denne måten i dag? Er det greit at Europas største ørretstamme skal viskes bort og bli en ordinær vanlig ørret?
På spørsmål om de utnyttet slukevnen i Hunderfossen til det fulle svarte Eidsiva at det var det ikke helt sikre på. Jeg har en mistanke om at de ikke ønsker å utnytte dette til det fulle, da det er mere lønnsomt å produsere mere kraft på høsten og vinteren en det er på sommern når flommen raser nedove elva. Eidsiva skal i allefall ikke komme her å påstå at deres utsettinger og settefisk kompanserer for den skaden som er påført vassdraget.

2818-Rinnan.Olaleifhenningasla

Jeg har en mistanke om at disse guttene med flere i Eidsiva er redde for å miste deler av bonusene sine. Men klart, når du tjener over 1,5million i året som f.eks konserndirektøren gjør kan en jo ikke tape ei krone i bonus. 1,5 står det i ligningen, de reele tallene er nok MYE høyere.
Men det foregår noe fiske i Mjøsa også, og her blir brorparten av fisken høstet, kanskje sportsfiskerne også har vært med på å føre til at det har blitt en seleksjon i ørretens genetikk og at vi har vært med på å føre størrelsen på Hunderørreten nedover?. Dette er nok meget sannsynlig og det bør innføres et maksmål på villfisk i sjøen. Villfisk over 70cm kan f.eks måtte settes ut igjen. Dette vil jo føre til at flere store fisk vil kunne gyte, økt naturell produksjon, gitt at vassføring økes. Så jeg er ikke uenig i at det kommer et krav fra forvaltningsmyndighetene om at det innføres et maksmål på villfisken.
Skulle NVE avvise kravet om konsesjonsendring vil jeg som sportsfisker faktisk stille meg spørsmålet om jeg vil ha internett og strøm levert av et firma som i mine øyne bedriver miljøkriminalitet. Det samme bør andre sportsfiskere gjøre. Det er som tidligere nevnt snakk om et inntektstap på 4,3millioner for Eidsiva, et firma som i 3.kvartal hadde en inntektsøkning på 704 millioner og et resultat etter skatt på 280millioner FOR et enkelt kvartal. ET KVARTAL!!

onsdag 25. mars 2009

Konkurranser Mjøsa 2009


Det blir 12 konkurranser på Mjøsa i år, samt Øvre Romerikes Cup.
Det starter med Dagdreggen på Hamar, og under her skal jeg liste opp de forskjellige konkurransene og dato for start.

09.5 Dagdreggen Hamar FF
22.5 Brumunddalsdreggen BOSFF
22.5 Moelvdreggen MOJFF
22.5 Lillehammer festival Lillehammer SF
29.5 Mjøsa Ørretfestival BOSFF
5.6 Vårdreggen Hamar Hamar FF
6.6 Vårdreggen Gjøvik Gjøvik FF
13.6 NM Trolling NTF
27.6 Furuno/Suzukicup 1 NHJFF

3.10 Høstdreggen Hamar HFF
10.10 Høstdreggen Gjøvik GFF
31.10 Furuno/Suzukicup 2 NHJFF

Øvre Romerike har sine konkuranser her

tirsdag 24. mars 2009

Møte Mjøsa Felles Fiskerforening


Har i dag vært på møte i Mjøsa Felles Fiskerforening.
Her ble det diskutert masse interessant sett med en mjøsfiskers øyne.
Blandt annet ble det bestemt å jobbe videre med tanke på konsesjon i Hunderfossen, det ble valgt nytt styre og de forskjellige foreningene kom med sine datoer til fiskekonkurranser på Mjøsa for 2009. Det er satt en * bak de datoene som ikke er endelige.
Fiskekonkurransene på vårsiden av fellesferien går natterstid, så påmelding blir den datoen som er satt under her, mens innveing blir morgenen etter. For Hamar sin del blir det da innveing den 3. Klokkeslett osv vil komme senere.

Hamar Vår 2. mai Høst ?
BOSFF Vår 22 mai
Moelv Vår 22 mai
Lillehammer Vår 22 mai
Festival 29 mai. Arrangør Brumunddal
Gjøvik Vår 6 juni Høst 10.10
Trolling NM 13 juni (Gjøvik)
NHJFF Vår 27 juni Høst 31.10
ØRTK 2 dagers konk 3 og 4 oktober.

Øvre Romerike arrangere også en Cup, tror denne er for medlemmer men dere finner informasjon her

Atle Rustadbakken, biolog fra NIVA og troller holdt etter møte et intr foredrag vedrørende vekst, gyting, overlevelsesrate for ørreten og viste noen filmer fra Lågen. Veldig intr å moro å få med seg

Den observange leseren av bloggen ser sikkert at det har kommet en ny blogg på blogglisten min. Dette er bloggen til Nes og Helgøya Jeger og fiskerforening. Dette blir primært en blogg for ørret cupen vi skal arrangere, men det vil komme litt annet fra foreningens aktiviteter der også. Er også en hjemmeside som det arbeides med, men tar nok ennå noen uker før denne er oppe å går, men vil bli lagt ut informasjon her.

søndag 22. mars 2009

Bornholm dill


Fått kart i laminert og plotter utgave sammen med første del av kroker fra statene.
Del to ankommer i løpet av april. Er strørrelse 6 så de blir ikke brukt på Holmen åkkesom.
Men waypoints og dybdkurver håper jeg kan hjelpe en med å finne storlaksen.
Når tankene ikke er på eller i nærheten av Bornholm irriterer de seg over ftp klienter og html. Fått i oppdrag å oppdatere sidene til Brumunddal Sportsfiskerforening, samt være med å bygge opp Nes og Helgøya sine. Så har nok å henge fingrene i ved siden av jobben. Satser på at en får fisket mye også. Men mye som skorter på html ferdighetene merker jeg, men det kommer seg får en tro.
Åmålsviken er isfri også, men blir ikke noen flere turer til Vänern for mitt vedkommende i år og slukene vil ikke komme i kontakt med vann før om 34 dager :(

tirsdag 17. mars 2009

Messetilbud/Båtmessa del 2Var en ny tur på messe i dag og det er faktisk en del gode tilbud der.
Et av de aller beste er nok Webasto sitt på varmere. En 4kw er satt ned nesten 10.000 til 13841 komplett. Dette er AirTop 3900 med kontrollenheten. Denne masknina skal inn i Team Helgøyas cabin slik at en ikke får blå tær i vinterkulda og for å få kjølig luft når det er stupvarmt i lufta.


Ellers har CoastKey messepris på 4900 for sin trådløse dødmannsknapp. Er det NOE trollere bør investere i så er det en slik. Nå kan de kobles til så og si alle motorer; Suzuki, Evinrude, Yamaha, Honda osv. Denne bør stå øverst på ønskelista for 2009. For sin egen og andres sikkerhet. Jeg er i allefall glad dette skal monteres i båten, vært utrolig kjedelig å falt ut av en båt i 25 knop som uten CoastKey ville fortsette i 25 knop intill den treffer land/går tom for bensin. Tenk om en unge leker i strandkanten der båten går inn eller noen er ute på svømmetur. Billig forsikring i allefall. Har du sparebank1 forsikring vil du også få avslag i forsikringe din med coastkey instalert, IF og Gjensidige er på trappene.
Furuno kjører også messepriser på sitt utstyr. For oss er det radar,ekkolodd og multifunksjons maskinene som er mest intr.
Radar M-1623 koster 14880 og Radar M-1715 koster 19280 (antenne, kabler og skjerm)
Et Furuno FCV 620 koster 8200 FCV 585 koster 13970. De har også billigere sort/hvitt lodd fra 2465-3800. Disse heter LS-4100 og LS-6100. Jeg har skrytt av disse FCV loddene før så skriver ingen avhandling nå, men de anbefales på det sterkeste.

Her er furunos testvinner av multifunksjonsverktøy. NavNet 3D. Denne skjermen er på 8,4" og koster 29750, den heter MFD-8. Legger en på 10.000 får man 12" og med denne trenger en faktisk ikke mer en en skjerm. Denne kan tilkobles alt, akkurat som maskina under her. 8.4" Kan også tilkobles alt, men synes 8.4" er for lite når det skal ekkolodd, gps, radar på en skjerm, da må en nok opp på 12". Men veldig enkle og raske maskiner å betjene. Hadde je vært stinn av gryn hadde det vært en MFD-12 i Beason.


Ellers er jo MultiFunctionMonsteret MFD-BB noe alle trollere burde ha i båten sin, dette er nedsatt med 9000,- så nå går disse for 80550. Dette er virkelig noe for oss som har fiske som hobby ;) Litt moro å kikke litt inn i yrkesfiskernes utstyr også. Hva som faktisk kan styres fra en skjerm og hvilke muligheter som finnes innen elektronikken.Du kan spare noen kroner ved å ta kontakt med forhandlerne og be om messtilbud nå.

Webasto finner du her
CoastKey finner du her
Furuno finner du her

Det går an å spørre om messepris på andre produkter en de jeg har vist her også. Furuno vet jeg kjører messepris på så og si alt de har, men det er som jeg skriver inledningsvis FCV loddene og M-Radarene som er mest aktuelle for oss trollere, samt MFD maskinene. Som Team Mayday ville sagt om han hadde knottet på en MFD "Snadder"

fredag 13. mars 2009

Båtmessa del 1Var en tur med Mayday og traff andre kjentsfolk på messa. Fantastisk mye flott der, men de stengte jo ALT for tidlig. Rakk innom en god del stands... Men gikk glipp av Beason stand, den skal jeg rekke over helga. Men hadde en hyggelig prat med både CoastKey, Erling Sande, Furuno og Webasto ved siden av Hansvik. Fy faen for en rå comfort speed dem har, selv om de nok sikter på et helt annet marked en trollingmarkedet. De fikk dog grillet seg en del når Vidar alias Scuirus oppdaget båten og da var det gjort. Ble "noen" minutter der og representanten fra Hansvik noterte så blekket sprutet.
Furuno og Erling Sande lovde også bort premier til konkurransen vil skal avholde i sommer, blir spennende å se hva dette blir. Skal ned igjen ja. Redningsselskapet skylder meg jo 55 kroner og ;) Var dårlig med vekslepenger da jeg meldte Maria inn i Eliasklubben. Måtte en tur innom standen til ProNav og Raymarine også, HDS maskina er fin fin, men blir spennende å høre brukererfaringer fra den, da jeg ikke kommer til å kjøpe den selv. Raymarine sin nye C serie er og helt super. Mye snadder... Men store lokaler, må flere timer inn og se ja

torsdag 12. mars 2009

Trolling Master


Er noen dager siden det kom nyhetsbrev, sto ikke så mye nytt der, men noe kan en jo bite seg merke i. De norske båtene må slå svensker, dansker OG finner for å vinne nations cup. Videre er minstemålet satt ned fra 70cm til 62cm. Noe som antagelig vil føre til at årets Trolling Master blir det mest fiskerike noensinne.
Ellers har en bedrevet noe av den siste tiden med å snakket stygt om været, les isen og ellers har det jobbes iherdig med fiskedelen i Nes&Helgøya. I morgen er det åpning av sjøen for alle og dit skal en å kikke på noe stuff. Tvilsomt om det blir mye handling, men koster ikke så mye å titte. Finanskrisen har også nådd Helgøya denne vinteren

mandag 9. mars 2009

SALGKommet over 50% salg av fiskeutstyr i dag. Ble noen Tomic, Bomber, Apex, Tassie samt Owner ST41BC i forskjellige størrelser. Spørs om en ikke må kikke etter ei snelle eller to også. Veslefrøkna fikk et stangsett og kroker så nå lever åbborn farlig til sommern. Hoho 50% liker jeg, begynner virkelig å nærme seg et nivå lommeboka mi tåler og :) Ellers fikk jeg kjøpt meg Kruse Knallkul båt :) Og linjal det går an å bruke på kartet. At det skulle være så vanskelig å få tak i 50cm! Begynner å bli litt småtteri på veggen bak og. Og med tanke på at je har 30 Tomicer til som skal dit så blir det bra etterhvert


søndag 8. mars 2009

Bornholm, Messe og diverse dillI dag har jeg ryddet plass i andre etasjen til et lite hjørne jeg kan drive å sysle med fiskerelatert virksomhet. Har et østersjøen kart på 110X70 som jeg har tegnet inn punkter, målt avstander osv på. Må ha noen gode hotspots i hode til en skal nedover. Utrolig hva en kan få til med en passer, et kompass, noen linjaler og kalkulator. Kommer nok til å drive med kartdata ganske mye fremover. Fiske blir det jo ikke noe til så da får en prøve så godt en kan med fantasien og kart.
Videre er det sjøen for alle nå til uka. Begynner den 13. kl 11 etter hva jeg kan forstå. Fikk billetter fra Furuno i posten så må ta seg en liten tur nedover på fredag og sjekke litt saker.

torsdag 5. mars 2009

Nes og Helgøya JFF sitt nye lokaleDet har lenge vært et manko på et samlingslokale for foreningen. I dag ble papirene med kommunen undertegnet og foreningen har nå fått lokaler en kan holde kurs i, samt samles for en prat over en kopp kaffe. Her vil det også være muligheter for medlemer å ta ta seg en cowboystrekk etter en økt på Mjøsa.
Fått på plass noen møbler, kaffetrakter samt en liten komfyr en kan lage seg pølse og potetmos på. Videre er planene å få inn en tv og litt dill, og noen fiske og jaktblader en kan titte i.
Noe arbeid gjenstår før alt er på plass, men vi fikk ljugd litt og drukket kaffe i kveld og.

onsdag 4. mars 2009

Suzuki 9.9HK stjålet


Får du tilbud om en Suzuki 4-takt 2004 model billig ta kontakt med Frode Hansen på 93065639.
Ble stjålet natt til i dag! Vet du hvem tjuvraddene er gi lyd så sørger Frode for førstesideoppslag i VG og Dagbladet med påfølgende forvaringsdom.

Kopier dette inn på din blogg og

Katastrofe for Mjøsa?


Etter en samtale med fylkesmann i går fikk jeg vite at krøklebestanden i Mjøsa hadde kolapset i fjor sommer. Det var en betydelig nedgang i krøklebestanden og dette vil få ringvirkninger på ørreten. Om dette skyldes overbeskatning eller en svak årsklasse vil tiden vise, men det bør snart begynne å ringe noen alarmerende bjeller hos de forskjellige myndigheter som skal ivareta innsjøen. Videre har jeg fått fingrene i en forskerrapport som sier at hunderørreten ikke lenger har noen fordel av å vokse seg så stor i og med at det nesten ikke finnes vann i Lågen. Stor fisk trenger mye vann, med nåværende vannføring vil ørreten over tid bli mindre og mindre og Mjøsa vil miste noe av sin tiltrekningskraft som sportsfiske sjø. Kvoter i Hunderfossen eller Mjøsa vil ikke hindre denne genetiske forandringen som Hunderørreten vil måtte gjennomføre for å overleve som art!
Håper mye av dette kan rettes på og at det bare er et varsel fra naturen, men stygt redd det her er raliteten og at det har blitt reagert for sent.

mandag 2. mars 2009

Fiskekonkurranse
Jobber for tiden med å få spikret igang en ny konkurranse på Mjøsa. Arrangør blir NHJFF og tidspunktet blir siste helg i juni samt siste helg i oktober. Etter hva en kan forstå vil ikke disse datoene kræsje med noen av de eksisterende konkurransene som arrangeres på fjorden.
Det vil bli enkelte forandringer i forhold til de andre som arrangeres. Hva disse forandringene går ut på vil vi opplyse om når alt er spikret og klart. Men base for konkurransen blir Sund båthavn i Nessundet. Påmeldinger håper vi kan foregå flere plasser, men veiing og premieutdelinger vil foregå i sundet.
Ellers foregår mye av dagene til fiskeutvalg tanker. Finnes noen gytebekker her ute som vi håper skal få ut litt av potensialet sitt og at det på sikt vil føre til en naturlig reproduksjon av ørret. Dette er et arbeid vi vil ha sammen med fylkesmann i Oppland.