mandag 14. april 2008

Mellerud


Nå lades det opp til morgendagen. Service på bil og båtmotor ble vel dyrt. Men satse på grov laks i morra. VR og brisling

torsdag 10. april 2008

Det var en gang for lenge siden

at en liten gutt fikk være med faren sin på fisketur i Åsta og det satte spor i det unge guttesinn. Satt i en time og kikket på storørreten på minst 200gram som svømte rundt i en 2liters isboks.Det gikk fra en intr til besettelse og den dag i dag bruker han nesten all tid og tilgjengelig kapital på dette. Lurer på hvor mange 1000 timer jeg siden har brukt på dette, hvor mange fisker jeg har mistet og hvor mye annet "fornuftig" en kunne brukt tiden på. Men er en bitt er en bitt. Under følger noen bilder fra de første dagene med åbbor og med ørret"trolling" på MjøsaEt av de første fiskebildene, kledlig som alltid og med åbbor i ene hånda og ei fantastisk glassfiber(?) stang i den andre
En samling av div bilder av forskjellig årgang, bla fluelaksen Johan J og jeg tok i Grungstadvatn i 93 midt i solsteika
En samling av div bilder av forskjellig årgang
En samling av div bilder, pundingen av nyere dato, en rugg som tok prikken og det flotte devold settet som en gang passet
Ikke bestandig en storfisker får storfisk, savner de tøflene der
Første trollingskuta og gode gamle Walker Lake Master riggen, kan såvidt skimte første ekkoloddet et X55A med den finurlige batterikassen ved venstrebenet mitt og, må være fra 93 eller 94

Mellerud 14.4-20.4Været ser foreløbig riktig så bra ut, fiskbart alle dager, men langtidsvarsel
skal en ta med en klype salt. Blir oppdatert hver dag frem til vi reiser

onsdag 9. april 2008

Sund båthavnEt lite bilde av båthavnen
Her ligger kart over pirene, den nye rampa ligger til høyre for PIR D.
Her ser en foreløbig rampe samt inn og utsettingsbrygge. Blir dessverre ikke fast dekke i år, da det ikke fantes penger til dette, men blir ferdig til sesongen 2009
Mere av brygga og rampa, denne brygga blir det ikke lov å fortøye til, men det er planer om gjesteplasser på utsiden av brygga og bortover langs fyllingen
Her skal en se vinkelen på rampa, blir ganske bratt og fin når en får komprimert og lagt på betong. Da skal det være mulig å trekke opp og sjøsette selv med vanlig personbil
Her er et regntungt bilde av A deler av B og C pir. Sund båthavn kan ellers tilby: servering, toalett, dusj, strøm og trivlige forhold. Fart i havna er satt til 3 knop.


Havnereglemang Sund Båthavn
Vedtatt første gang 3. mars 1998§1 - Båteierne skal bruke anvist plass, men må akseptere å bytte plass etter havneansvarliges anvisning ved bytte til annen båtstørrelse eller når reparasjoner, reguleringer eller andre forhold i havna tilsier det. I spesielle situasjoner, som f.eks. ved særlige værforhold, kan båteier bli henvist til annen plass midlertidig.§2 - Avgifter som er bestemt av årsmøtet, forfaller til betaling før båtplass blir anvist. Ved anvisning av båtplass og sjøsetting kan havneansvarlige påse at alle avgifter er betalt. Båter som det ikke er betalt skyldig avgift for, eller som er plassert i strid med havneansvarliges anvisninger eller uten hans tillatelse, kan bli forlangt fjernet på båteiers ansvar og kostnad. Kun styret kan leie ut båtplasser. Framleie eller utlån av båtplasser er ikke tillatt.§3 - Båteier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med fire fester og tilstrekkelig med fendere. På fortøyninger skal det brukes strekkavlastere i gummi – ikke metallfjærer. Båteier skal ikke lage særordninger i bryggeelementene. Bruk av spiker i brygge skal ikke forekomme.§4 - Havneansvarlige skal straks melde fra til styret hvis det skjer skade på brygge eller annet utstyr som tilhører foreningen. Den som forårsaker skaden er forpliktet etter takst å erstatte denne med mindre skaden skyldes et hendig uhell. I slike tilfeller avgjøres det i hvert enkelt tilfelle hvem som er erstatningsansvarlig. Er båteier erstatningsansvarlig og ikke erstatter skaden, skal vedkommende fratas båtplassen og ekskluderes som medlem. Husk registrering og forsikring. Det kan gjøre en kinkig situasjon lettere for alle parter.§5 - Inn- og utkjøring i havna skal skje med sakte fart, max. 3 knop, og forsiktighet skal utvises så ikke andre båter sjeneres. Ingen må unødig oppta bryggeparti som er beregnet på serviceinnretninger eller gjesteplasser.§6 - Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje eller annet forurensende i havneområdet. Spesialavfall som f.eks. spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet og innleveres på egne mottaksstasjoner. Husk miljøet! Ingen må forlate båtplassen sin før alt er i orden. Løse gjenstander, joller, gummibåter og lignende må ikke legges på brygga eller forlates på steder hvor de er til hinder eller sjenanse for andre. Grilling eller bruk av åpen ild på bryggene er ikke tillatt.§7 - Alle båteiere skal sørge for regelmessig tilsyn av båten. Hvis det oppstår spesielle værforhold som f.eks. flom eller sterk vind, må båteier forsikre seg om at alt er i orden. Båthavna har vakt i sommermånedene juni, juli og august (egen vaktinstruks), men dette fratar ikke båteieren hans ansvar.§8 - Utsetting av utliggere skal skje før 17. mai og opptaking av utliggere skal skje senest 15. oktober på dugnad etter havneansvarliges anvisning. Det gis ikke anledning til vinterlagring av båter i havneområdet.§9 - Ferdsel med biler eller andre motorkjøretøyer på havneområdet skal skje uten sjenanse for andre. Skilt og andre anvisninger skal respekteres. Parkering skal bare skje på oppmerkede plasser, og unødig parkering i havneområdet (brygga) skal ikke skje. Tilhengere skal ikke gjensettes i havneområdet (brygga).§10 - Gjester skal følge havnereglementet og rette seg etter havneansvarliges og/eller vaktens instruksjoner på lik linje med medlemmer. Gjesteplass kan brukes max. 3 døgn hvis det ikke er gjort spesiell avtale med havneansvarlige.§11 - Vedtektene, havnereglementet og vaktinstruks skal være tilgjengelig for alle medlemmer i Nes Båtforening, og alle skal gjøre seg kjent med innholdet i disse. Havnereglementet skal finnes på foreningens oppslagstavle. Vedtekter og havnereglement utdeles til nye medlemmer og sendes ut til alle medlemmer ved store endringer, ved behov eller forespørsel. Alle medlemmer som har båtplass, plikter å delta i vaktturnus i henhold til vaktliste og vaktinstruks som sendes ut årlig i god tid før 1. juni.§12 - Nes Båtforening er ikke ansvarlig for tap eller skade som blir påført medlemmene, deres båter eller annet utstyr mens det befinner seg i havneområdet. All ferdsel i dette området skjer på eget ansvar. Alle som ferdes i havneområdet skal følge anvisninger som gis av havneansvarlige, vakter eller foreningens styre.§13 - Fenderlist som monteres i båtplass skal ha ensartet farge og utforming. Dette skal avklares med havneansvarlig før montering.§14 - Strøm på bryggene er kun beregnet for lading, service og vedlikehold - ikke oppvarming.§15 - Det skal være ro i havna fra kl. 2400.§16 - Ved større endringer av havnereglementet skal dette godkjennes av årsmøtet. Mindre endringer foretas av styret og legges fram for årsmøtet til orientering.

tirsdag 8. april 2008

Søndag kveld


Går turen hit ned, hvor jeg og Roger'n skal ha tilholdsted ei uke. Litt service på bil, båtmotor og henger, samt masse fisking håper vi.Været ser virkelig bra ut så regner med at det blir MANGE timer ute på Vänern sammen med både plast og brisling. Agnfisken hentes i morra og VR skal trimmes mandag kveld. Dette blir TUR

fredag 4. april 2008

Agnfiske


Agnfiske ja, et felt som er forholdsvis uprøvd her, men går
på med friskt mot og skal teste dette littegranne. I den lille svenske
byen Åmål holder to spenstige karer hus, som snakker veldig varmt om dette
fiske og klarte etter noen pils å lure bloggsjefen til å prøve ut noen slike,
så her om dagen kom et par tre pryler i posten. Noen VR strl 3 og noen i strl 2.

Trolling med fisk som agn har aldri falt helt i smak hos meg da dette som oftest
foregår i en fart som får klaustrofobi og gyrodactilus salaris til å komme snikende
hos meg, men men med VR skal en visst kunne trolle i 2.5-3 knop også med dette.
Så nå skal det testes både på Mjøsa og Vänern. Har fått tak i 10mm garn slik at en
kan få fatt i noe krøkle til bruk på Mjøsa, mens Vänern blir avfisket med brisling.

Men som sagt, et helt nytt kapitell fiskeboka mi så blir nok mye prøving og feiling
med agnfiske nå i år, men tror på suksess etterhvert :)Vuoksi strl 2, til agnfisk ->12cm
VR strl 3 agnfisk 11-16cm

onsdag 2. april 2008

Bomber Wobbler 15ADette er en av mine favoritt wobblere og her legger jeg ut noen av mine favoritter samt noen av de nye UV fargene for året. UV vil ankomme Sverige i slutten av april så får vi se når de er her på berget, men mulig å skaffe seg disse fra lurenet.comSal25 sannsynligvis den wobbleren jeg har fått mest fisk på til ulike årstider og dybder, en klassiker som MÅ finnes i ethvert trollingskrinSal7, utrulig giftig ved kaldt vann.
210 OilCan Vært en fangstgarantist på Mjøsa, men killer som det på Vänern også, en av Bomberne utstyrt med Gamakatshu 57308
Blir spennende med de UV fargene havner nok i skrinet så fort en får tak i de! Spesielt de to nederste så særdeles spennende ut