søndag 28. februar 2010

La Mjøsgjedda leveHu har aldri vært veldig populær denne dama her, meg inkludert har et kakk i skallen evt en klepp i siden vært melodien de gangene hun ikke har stukket av med slukene. En lærer noe så lenge en lever og jeg har nå fått informasjon av noen av de med mest peiling på storørreten i innsjøen vår. Gjedda er IKKE til fare for hunderørreten.
Hvorfor kan en hevde så da det i mitt hode alltid har vært slik at jeg har ment, ganske hardnakket at det står mengder av gjedder og slurper i seg massive mengder av hundersmolt på vei ut i Mjøsa. Dette stemer visst ikke. Hunderørreten er den laksefisken i verdens som går med størst "trykk" ut av sin oppvekstelv og ut i matfatet (Mjøsa), den er derfor FOR energikrevende for gjedda å meske seg på. Skal dyr, herunder fisk kunne overleve og legge på seg er de avhengig av et energioverskudd når de spiser. En kan altså IKKE bruke mere energi på å fange maten, enn maten gir når en spiser denne.
Med disse opplysningene prentet inn i denne herremannens hode, vil gjedda så langt det lar seg gjøre settes tilbake fra min båt. Klepp vil heretter brukes som båtshake og den "kjevelåsen" jeg har i båten vil bli brukt flittig sammen med en lang avbiter om hu skulle ta noe av det jeg prøver å servere ørreten.
Stor gjedde har mindre gjedde, samt brasmefisker som mort, og laue på hovedmenyen. Men den jakter også krøkle og sild når disse samler seg i store mengder.

At en gjedde kan angripe ørret er nok sikkert, men mengden av hunderørreter i gjeddemager er omtrent like stor som mjøsgjedde på middagsbordene til dregge/trollingfiskerne som driver på her ute.
Jeg har fortsatt vondt for å tro på det jeg skriver, men det er nå sånn at noen antagelig har mere greie på hva som skjer her ute en meg, og selv et stabeist som meg lytter til folk som VET hva de snakker om.
Gjedda er herved erklært "fredet" i mine øyne og jeg håper andre mjøstrollere ser det samme.

mandag 8. februar 2010

Kristin er ei ukonsekvent mægge!!!

Intektssvikt og økning i hk-avgiften

Intektssvikt og økning i hk-avgiften

Det er budsjettert med en betydelig inntektsreduksjon på avgifter som følge av sviktende båtsalg, mens man legger på hk-avgiften.

Jørn Finsrud <jorn@batliv.com>
Publisert: 13.okt 2009 kl.10:31
Sist oppdatert: 13.okt 2009 kl.11:07
I 2009 var det budsjettert en inntekt til staten på avgifter på båter til 351 millioner kroner. Sviktende båtsalg har trolig satt en betydelig demper på hva som ventes av avgifter i 2010, da det er budsjettert 146 millioner kroner i avgifter. Regnskapet for 2008 viser at staten da tok inn 299 millioner kroner på avgifter på båter, mens tallet for 2007 var 324 millioner kroner.

Avgift på båtmotorer får en liten økning på nærmere tre kroner per hestekraft, fra 147,81 kroner til 150,50 kroner. Inntektene på denne avgiften opprettholdes med enn budsjettpost på 146 millioner kroner. Her er det med andre ord lite samspill.
Mens det budsjetteres med en halvering i båtsalget, med tapte inntekter, budsjetteres det med at nordmenns kjøp av båtmotorer nærmest opprettholdes.

Fritak for diselavgift for båter opprettholdes. For de som ikke er frittatt er dieselavgiften på 3,5 kroner per liter, mens bensinavgiften er på 4,46 kroner per liter.


kilde: http://www.batliv.com/wip4/detail.epl?id=444693&cat=6028

FrP svarte


Ulf Leirstein fra FrP tok seg faktisk tid til å svare på spørsmålet forholdsvis tidlig, selv om svaret ikke var det minste konkret.

"Hei Steinar,

Takk for henvendelse og gode spørsmål!

På Stortinget fremmer FrP kontinuerlig forslag om å redusere skatter og avgifter. Dette da vi mener dette vil gi økt frihet til den enkelte, økt kjøpekraft og bedre rammevilkår for norsk næringsliv.

Når det gjelder de konkrete spørsmåene du tar opp må de nesten besvares av de partiene som har innført og forsvarer dagens skatte- og avgiftssystem.

Mvh
Ulf Leirstein
Finanspolitisk talsmann, FrP"

Men jeg gir alikvel et poeng til Leirstein for raskt svar. Spent på om de to andre vil svare, og jeg er også spent på om en får vite HVOR mye AS Norge drar inn årlig på denne HK avgiften.
Urettferdigheten lenge leve, hadde Norge gått med dundrende underskudd skulle jeg forstått at en hadde litt høyere avgifter en andre land, men når det er stikk motsatt burde også avgifter vært lavere, det burde kommet landets innbyggere til gode. Men det ser ut som at bil og båteiere er de som begår faenskap her i landet og skal straffes hardest med disse urettferdige avgiftene, HK avgift på båt og vektavgift på bil er totalt meningsløse.


Og ny line til planerboardet er ankommet sammen med gamakatsu barbless kroker, flere Huskyer er på vei... og det blir vel en liten overraskelse før en forhåpentligvis får startet sesongen i april.

fredag 5. februar 2010

Norske politikere får skjerpe segSverige er helt klart et land vi kan sammenligne oss med, tilnærmet lik levestandard, likt klima, lik kultur osv.... Men alikevel SÅ stor forskjell i pris på varer og tjenester.
Om du er kronisk syk i Sverige eller Norge spiller liten rolle, du har fortsatt råd til behandling.
Om du er troller i Sverige eller Norge spiller det stor rolle da Ola Dunk pga sin dumhet og sosialiststemming i alt for mange år betaler mye mye mere for utstyr.

I USA (et ikke sammnlignbart land) koster en 300HK Suzuki 17750 USD. Dette tilsvarer ca 103000 NOK og 128000 SEK. I Norge koster en 300 281000,-

I Norge ville et regnestykke sett slik ut:

300X150,5=45150
45150X25%=56437,5
10300+56437,5=159437,5
159437,5X25%=199296,875 norske kroner.
Ferdig fortollet altså 199,297 kroner

I Sverige ville regnestykke sett slik ut:

17750USD=129385

129385*25%moms*3,7% toll=167715,5 svenske kroner

I norske kroner blir dette: 135478 kr

Det er altså en forskjell på 63819kr på EN motor fra USA til Norge kontra Sverige

Hadde en kjøpt 2 motorer hadde forskjellen vært enda større.

HVORFOR skal vi akseptere dette? HK avgiften er et SÆRnorsk fenomen, fjernes denne vil også prisen på motorer hos forhandleren synke drastisk. Dette her er fullstandig uakseptabelt og nå får folk protestere!

Her følger kopi av en mail jeg sendte lederen for finnskomiteen på Stortinget, samt første og andre nestleder:

"Hei.

Jeg har sittet en stund og regnet. Sverige er jo et land vi kan sammenligne oss med. Hvorfor er det slik at jeg som norsk borger må betale MYE mere for en vare som hverken produseres i Sverige eller Norge og kjøpes fra forhandler i f.eks USA?
Kan noen av dere gi meg en akseptabel forklaring på hvorfor Norge som eneste land i verden har en HK avgift på båtmotorer?
Og hvorfor en for å fortolle en motor først betaler selger summen, og deretter 150,5 per HK og legger til 25% mva på dette, for deretter å LEGGE DENNE SUMMEN til den summen en betalte selger. Altså tollverdien... og SÅ betale 25%mva for dette?
I Sverige regner man tollverdi X 25%mva X 3,7% toll.
Meg bekjent koster det ikke mere å knekke benet i Sverige en i Norge, ikke koster det mere å ha diabetes heller, og meg bekjent finnes det ikke en dl med olje i Svensk jord/vann...

Og det som er enda værre sett fra en miljømessig side er jo alderen på den norske bilparken...

Så jeg hadde blitt veldig glad om noen av dere hadde orket å tatt dere tid til å skrive et saklig og forklarend svar til meg slik at jeg forstår hvorfor det er så store forskjeller på import til Norge kontra broderlandet i øst."

Gidder noen av de 3 å svare skal svaret publiseres her på bloggen.

torsdag 4. februar 2010

Litt politisk vrede
Norge er på mange måter et fantastisk land å bo i. Vi har i allefall her på Helgøen frisk luft, det er ikke langt til naturen, en har et godt utbygd og kompetent helsevesen. En trenger ikke forsikringer for å ha råd til medisiner, legebesøk o.l Blir en arbeidsledig eller ikke i stand til å jobbe pga sykdom, skade eller latskap har vi et sikkerhetsnett som sikrer at en går nedenom og hjem. Norge går også med flere hundre milliarder i overskudd hvert år, i motsetning til land som Island, Hellas og til dels Irland, de er tilnærmet konkurs.
Men det er et men her... Av hver 1000 lapp vi tjener stikker staten av med 700kroner.
Det er i disse tider et voldsomt fokus på miljø, og den norske bilparken f.eks er Europas eldste. Hvorfor det? Nordmenn er jo så rike... Det jeg ikke er veldig fornøyd med i Norge er det SKYHØYE avgiftssystemet som vi har her, det er avgifter på alt fra gulerøtter til båtmotorer.
HVORFOR må det være slikt? Hvorfor koster en bil i Norge det dobbelte av hva den koster i Tyskland, HVORFOR må en betale 150,50 PER HK for en båtmotor? Og ikke nok med det, moms 25% av HK avgift skal legges til motorprisen for så å regne mva av dette igjen.
La oss si en 100HK koster 100.000 i Sverige. Inn til Norge blir det da

1. 100hkX150,5=15050kr (HK avgift)
2. 15050X25%= 18812,5kr (HK avg+mva)
3. 100000+18812,5= 118812,5 (båtmotorpris +hk avg/m mva)
4. 118812,5X25%=148515,625kr. (ferdig pris på motor inn til Norge)

En betaler altså 50,000 i bare avgifter for å få denne motoren til Norge. Kjøper man ny får en riktig nok igjen den svenske momsen, kjøper du brukt... glem det.

Så kan en ta bil som eksempel... La oss si at du ønsker å kjøpe deg en Volvo XC60 i Sverige da prisen her i Norge er 703000 for en 2010model, 2.4 momentum.
I Sverige koster denne bilen 444500,- hvorfor? Jo for å få den inn i Norge må den innom avgiftsSLUKET:
Type kjøretøy/avgiftsgruppe
Beregningmåte
Vekt i kg
Motoreffekt
Slagvolum i kubikkcentimeter
Dato førstegangsregistrering
(dd.mm.åååå eller dd mm åååå)

Tollverdi

Engangsavgiften for dette kjøretøyet blir som følger:
Avgift for egenvekt:238 771,50
Avgift for motoreffekt:121 555,10
Avgift for slagvolum:89 102,00
Engangsavgift for tilsvarende nytt kjøretøy:449 428,60
Bruksfradrag (0%):0,00
Vrakpantavgift:1 300,00
Totalt450 729,00
MVA:89 400,00
Engangsavgift + MVA:540 129,00

I tillegg kommer:
  • Avgift for klimagassen i aircondition/klimaanlegg (271,- pr. kg eks mva)
  • Årsavgift for kjøretøyet
  • Gebyr til trafikkstasjonene (se www.vegvesen.no)
Leker at bilen i Sverige er 5 år gammel og reduserer prisen på den med 150000SEK:

Type kjøretøy/avgiftsgruppe
Beregningmåte
Vekt i kg
Motoreffekt
Slagvolum i kubikkcentimeter
Dato førstegangsregistrering
(dd.mm.åååå eller dd mm åååå)

Tollverdi

Engangsavgiften for dette kjøretøyet blir som følger:
Avgift for egenvekt:238 771,50
Avgift for motoreffekt:121 555,10
Avgift for slagvolum:89 102,00
Engangsavgift for tilsvarende nytt kjøretøy:449 428,60
Bruksfradrag (45%):-202 242,87
Vrakpantavgift:1 300,00
Totalt248 486,00
MVA:59 231,00
Engangsavgift + MVA:307 717,00

I tillegg kommer:
  • Avgift for klimagassen i aircondition/klimaanlegg (271,- pr. kg eks mva)
  • Årsavgift for kjøretøyet
  • Gebyr til trafikkstasjonene (se www.vegvesen.no)

Kalkulator hentet fra (http://toll.no/templates_TAD/RegistrationTax.aspx?id=79&epslanguage=NO)
Du kan leke deg med kalkulatoren og regne ut hva det koster å importere DIN drømmebil.

Og politikerne mener at folk vil kjøre mindre om dem samtidig øker prisen på drivstoff, hallo Sigbjørn Johnsen, du som kommer fra Stavsjø burde da vite at her oppe MÅ en ha bil for å komme seg noen vei.

At det skal koste litt med innførsel av bil forstår også jeg, men at det skal betales en slik avgift for f.eks vekt er for meg helt ubeskrivelig... Og den sammen med HK avgift osv gjelder om bilen er helt ny som i mitt eksempel eller 23år gammel. Dette er uhørt, det burde vært dyrt å importere en gammel miljøfientlig bil kontra en ny og miljøvennlig.

Alle disse avgiftene er helt på tryne, men folk har egentlig ikke lov å klage for det er rød/grønt flertall her i landet, men hvis en tenker miljø og ikke minst sikkerhet etter veien og på vannet bør en legge Høyre eller FrP lappen ned i stemme urnen neste gang, for Ola Dunk betaler seg ihjæl på avgifter. Måtte enda flere omkomme i trafikken pga dårlige og miljøfientlige biler

HEIA GRIBBEN STATEN:

Jaja

Det blir dårlig med tur i morra, da det er begravelse for den falne Norske soldaten.
Hvis været er ok, kanskje en tur på isen... en får se en får se

onsdag 3. februar 2010

Norge i rødt hvitt og blått
Blir lite blogging siste tiden, men fredag blir det en tur så regner med at det blir litt skriblerier angående den turen.