søndag 28. februar 2010

La Mjøsgjedda leveHu har aldri vært veldig populær denne dama her, meg inkludert har et kakk i skallen evt en klepp i siden vært melodien de gangene hun ikke har stukket av med slukene. En lærer noe så lenge en lever og jeg har nå fått informasjon av noen av de med mest peiling på storørreten i innsjøen vår. Gjedda er IKKE til fare for hunderørreten.
Hvorfor kan en hevde så da det i mitt hode alltid har vært slik at jeg har ment, ganske hardnakket at det står mengder av gjedder og slurper i seg massive mengder av hundersmolt på vei ut i Mjøsa. Dette stemer visst ikke. Hunderørreten er den laksefisken i verdens som går med størst "trykk" ut av sin oppvekstelv og ut i matfatet (Mjøsa), den er derfor FOR energikrevende for gjedda å meske seg på. Skal dyr, herunder fisk kunne overleve og legge på seg er de avhengig av et energioverskudd når de spiser. En kan altså IKKE bruke mere energi på å fange maten, enn maten gir når en spiser denne.
Med disse opplysningene prentet inn i denne herremannens hode, vil gjedda så langt det lar seg gjøre settes tilbake fra min båt. Klepp vil heretter brukes som båtshake og den "kjevelåsen" jeg har i båten vil bli brukt flittig sammen med en lang avbiter om hu skulle ta noe av det jeg prøver å servere ørreten.
Stor gjedde har mindre gjedde, samt brasmefisker som mort, og laue på hovedmenyen. Men den jakter også krøkle og sild når disse samler seg i store mengder.

At en gjedde kan angripe ørret er nok sikkert, men mengden av hunderørreter i gjeddemager er omtrent like stor som mjøsgjedde på middagsbordene til dregge/trollingfiskerne som driver på her ute.
Jeg har fortsatt vondt for å tro på det jeg skriver, men det er nå sånn at noen antagelig har mere greie på hva som skjer her ute en meg, og selv et stabeist som meg lytter til folk som VET hva de snakker om.
Gjedda er herved erklært "fredet" i mine øyne og jeg håper andre mjøstrollere ser det samme.

1 kommentar:

Team Buer sa...

Kjempe tiltak steinar, dette står det respekt av.
Godt å se at ørret fiskerene får opp øynene og ser at faktiskt det er andre som har stor glede av gjedde og at den ikke trengs å slaktes.
Mvh Buer