fredag 5. februar 2010

Norske politikere får skjerpe segSverige er helt klart et land vi kan sammenligne oss med, tilnærmet lik levestandard, likt klima, lik kultur osv.... Men alikevel SÅ stor forskjell i pris på varer og tjenester.
Om du er kronisk syk i Sverige eller Norge spiller liten rolle, du har fortsatt råd til behandling.
Om du er troller i Sverige eller Norge spiller det stor rolle da Ola Dunk pga sin dumhet og sosialiststemming i alt for mange år betaler mye mye mere for utstyr.

I USA (et ikke sammnlignbart land) koster en 300HK Suzuki 17750 USD. Dette tilsvarer ca 103000 NOK og 128000 SEK. I Norge koster en 300 281000,-

I Norge ville et regnestykke sett slik ut:

300X150,5=45150
45150X25%=56437,5
10300+56437,5=159437,5
159437,5X25%=199296,875 norske kroner.
Ferdig fortollet altså 199,297 kroner

I Sverige ville regnestykke sett slik ut:

17750USD=129385

129385*25%moms*3,7% toll=167715,5 svenske kroner

I norske kroner blir dette: 135478 kr

Det er altså en forskjell på 63819kr på EN motor fra USA til Norge kontra Sverige

Hadde en kjøpt 2 motorer hadde forskjellen vært enda større.

HVORFOR skal vi akseptere dette? HK avgiften er et SÆRnorsk fenomen, fjernes denne vil også prisen på motorer hos forhandleren synke drastisk. Dette her er fullstandig uakseptabelt og nå får folk protestere!

Her følger kopi av en mail jeg sendte lederen for finnskomiteen på Stortinget, samt første og andre nestleder:

"Hei.

Jeg har sittet en stund og regnet. Sverige er jo et land vi kan sammenligne oss med. Hvorfor er det slik at jeg som norsk borger må betale MYE mere for en vare som hverken produseres i Sverige eller Norge og kjøpes fra forhandler i f.eks USA?
Kan noen av dere gi meg en akseptabel forklaring på hvorfor Norge som eneste land i verden har en HK avgift på båtmotorer?
Og hvorfor en for å fortolle en motor først betaler selger summen, og deretter 150,5 per HK og legger til 25% mva på dette, for deretter å LEGGE DENNE SUMMEN til den summen en betalte selger. Altså tollverdien... og SÅ betale 25%mva for dette?
I Sverige regner man tollverdi X 25%mva X 3,7% toll.
Meg bekjent koster det ikke mere å knekke benet i Sverige en i Norge, ikke koster det mere å ha diabetes heller, og meg bekjent finnes det ikke en dl med olje i Svensk jord/vann...

Og det som er enda værre sett fra en miljømessig side er jo alderen på den norske bilparken...

Så jeg hadde blitt veldig glad om noen av dere hadde orket å tatt dere tid til å skrive et saklig og forklarend svar til meg slik at jeg forstår hvorfor det er så store forskjeller på import til Norge kontra broderlandet i øst."

Gidder noen av de 3 å svare skal svaret publiseres her på bloggen.

Ingen kommentarer: