torsdag 4. mars 2010

Fiskebiolog Rustadbakken om Hunderørret del 1

"Som mange vet er det gjennomført systematisk innsamling av data på mjøsørreten i flere tiår. Spesielt den delen av hunderørretstammen, som går på gytevandring opp trappa i Hunderfossen, er godt dokumentert. Også i Brumunda, Gausa, Lena og Flagstadelva er mye fisk registrert, og en del også nummermerket. Fiskerne er viktige informanter om gjenfangster av merka fisk og fangstrapporteringer generelt og kan også bidra med nye prøver for bestemmelse av alder og vekst.

Atle Rustadbakken, fiskebiolog NIVA, 15. januar 2010" (trollingadventure.no)


resten av artikkelen kan dere lese her

Ingen kommentarer: