lørdag 20. oktober 2018

Giftig rigg våpen ankommet

Siste dagers fiske... eller samtlige dagers fiske etter den store ørreten har dreid seg om en ting... 3merking. Jeg har ikke tall på hvor mange 45cm ørreter som har vært inntil båten i høst, men at det kan nærme seg et tresiffret antall er helt sikkert. En kan velge å se det på to måter: Negativt... det er alt for mye småfisk, det kryr nå av fisk som har tilholdssteder i små bekker med tilknytning til Mjøsa og de vil ikke bli stort større enn det dem nå er. Eller en kan velge å se det slik at dette er knakende bra med tanke på kommende sesongers fiske. Med slike mengder med voksende sulten ørret er det mange av disse som vil nå vekter på 2-3-4 og endåtil 8-9kg om noen år! Knakende bra. At majoriteten av dem er villfisk også vitner om at det er bra tilsig til Mjøsa for tiden og dette gjør at en kan se en lovende trollingfremtid i møte....


Hvordan jeg ser på det? Nja det avhenger litt av dagen trur je, men jeg heller nok veldig mot alternativ 1 når en plukker av undermåler nummer x for dagen... Når en kommer hjem og får ting litt på avstand heller en mot alternativ 2.

Et giftig riggvåpen har ankommet med posten fra Canada også... skal bli spennende å se hvordan den vil fungere på Mjøsa. Skal i allefall kjøres med sylskarp Gamakatsu strl 2. Så får en se til onsdag om den er forlokkende på stor mjøsaure eller ikke. Gleder meg i allefall til å teste


Ingen kommentarer: